Odsotnosti in nadomeščanje v času letnih dopustov

V torek. 20.02.2018 Ortodontska ambulanta Podvelka ne dela.